กองกฎหมาย
Legal Affairs Division
 

คณะผู้บริหารกองกฎหมาย

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นายคณิต มีปิด 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7231

เจ้าหน้าที่ประจำหน้าห้อง 02-667-6002

02-667-6003

02-667-7141

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

นายเติมวงษ์ จันทร์ชุ่ม

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7255

เจ้าหน้าที่ประจำหน้าห้อง 02-667-7158

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ่

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6324

เจ้าหน้าที่ประจำหน้าห้อง 02-667-7396

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากร

นายวรินทร ชีวิตโสภณ (รษก.)

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7408

เจ้าหน้าที่ประจำหน้าห้อง 02-667-7156

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอุทัยวรรณ ทัฬหสิริเวทย์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7151

 

ส่วนกฎหมายและระเบียบ

          ธุรการ   02-667-4754

                   02-667-7156

02-667-7158  

          ผู้อำนวยการส่วน

          นายวรินทร ชีวิตโสภณ

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7408

          หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและระเบียบที่ 1

          นางสาวจุฑาทิพย์ พบสุข

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-4730

          หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและระเบียบที่ 2

          นายอภิชาติ อุ่มอยู่

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7145

          หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและระเบียบที่ 3

          นางสาวณัฐสุดา ธรรมถนอม

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7450

 

ส่วนกฎหมายต่างประเทศ

          ธุรการ  02-667-7495

                    02-667-4737

          ผู้อำนวยการส่วน

          นางสาวบุศราคัม แก้วฟ้านภาดล

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-4736

          หัวหน้าฝ่ายกฎหมายต่างประเทศที่ 1

          นางสาวกรกมล วัฒนเสริมกิจ

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-4733

          หัวหน้าฝ่ายกฎหมายต่างประเทศที่ 2

          นายสยาม สมบุญ

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7122

 

ส่วนคดี

          ธุรการ  02-667-7143

02-667-6262

          ผู้อำนวยการส่วน

          นางสาวอมรรัตน์ สายเชื้อ

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6269

          หัวหน้าฝ่ายคดีลักลอบ

          นายทวีสันต์  ผิวเกลี้ยง

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6257

          หัวหน้าฝ่ายคดีหลีกเลี่ยง

          นางสุพิดา ทองอินทร์

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6268

 

ส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง

          ธุรการ  02-667-4758

                   02-667-6275

                   02-667-4763

          ผู้อำนวยการส่วน

          นายธีรกร แว่นระเว

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6272

          หัวหน้าฝ่ายคดีแพ่ง

          นางสาวนวพร ตั้งจิตเจริญชัย

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6273

          หัวหน้าฝ่ายคดีปกครอง

          นายนิพิฐพนธ์ ฮุ่นตระกูล

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6274

 

ส่วนคดีอุทธรณ์และเปรียบเทียบ

          ธุรการ 02-667-6312

 

ผู้อำนวยการส่วน

          นางสุนีย์ เกษตรสุนทร

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7529

          หัวหน้าฝ่ายคดีอุทธรณ์

          นายธีระศักดิ์ บรรณาลังค์

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-4682

   

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 มิถุนายน 2566 11:21:14
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองกฎหมาย
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองกฎหมาย - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2018 กองกฎหมาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ